Pages Navigation Menu

luc 39/89 zrozumieć Polskę. kredyt przez internet bez wychodzenia z domu

Zarządzanie projektami IT – metody i narzędzia efektywnego zarządzania projektami informatycznymi

Zarządzanie projektami IT – metody i narzędzia efektywnego zarządzania projektami informatycznymi

Zarządzanie projektami informatycznymi – jak skutecznie zarządzać?

W dzisiejszych czasach rozwijające się technologie wymuszają na firmach i organizacjach ciągłe wprowadzanie nowości w dziedzinie informatycznej. Projekty informatyczne to coraz częstsza praktyka, która ma na celu wdrożenie nowych aplikacji, systemów czy też platform internetowych w danym przedsiębiorstwie. Aby osiągnąć zamierzone cele oraz zminimalizować ryzyko awarii i niepowodzeń, kluczowe jest skuteczne zarządzanie projektami informatycznymi.

Planowanie projektu

Jednym z najważniejszych elementów zarządzania projektem informatycznym jest właściwe zaplanowanie projektu, które obejmuje:

 1. Określenie celów – wyznaczenie celów projektu, czyli co chcemy osiągnąć dzięki temu projektowi informatycznemu, np. zoptymalizowanie procesów, poprawienie komunikacji w firmie itp.

 2. Określenie zakresu – co będzie objęte projektem informatycznym, jakie konkretne cele ma on realizować i jakich działań wymaga.

 3. Analiza ryzyka – identyfikacja i ocena ryzyk związanych z projektem zapewni nam odpowiednie przygotowanie do działania w sytuacjach krytycznych.

 4. Budżetowanie – określenie kosztów, jakie będą związane z projektem, tak aby nie przekroczyć nakładów finansowych, ale jednocześnie zrealizować projekt w pełni.

 5. Harmonogram – ustalenie terminów poszczególnych faz projektu, tak aby w całości można było zakończyć projekt w odpowiednim czasie.

Wybór metody zarządzania projektem

Planując projekt informatyczny, warto zastanowić się nad wyborem metody zarządzania projektem. Do najpopularniejszych metod należą:

 1. Waterfall – metoda wykorzystywana głównie w projektach o stałym zakresie. Polega ona na planowaniu, projektowaniu, implementacji, testowaniu oraz wdrożeniu, które odbywają się po sobie w ściśle określonej kolejności.

 2. Agile – metoda, która zakłada elastyczność i możliwość wprowadzania zmian w projekcie w trakcie jego trwania.

 3. Scrum – metoda polegająca na podziale projektu na krótkie fazy, zwane sprintami, które mają na celu wdrożenie konkretnych zmian i udoskonaleń.

Wybór narzędzi do zarządzania projektem

Równie ważnym elementem zarządzania projektem informatycznym jest wybór odpowiednich narzędzi, które pozwolą na efektywne zarządzanie pracą nad projektem oraz kontakt z zespołem projektowym. Do najpopularniejszych narzędzi należą:

 1. JIRA – narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala na planowanie prac, przypisywanie zadań do poszczególnych członków zespołu oraz monitorowanie postępu prac.

 2. Trello – narzędzie, które pozwala na przenoszenie kolejnych zadań między kolumnami, co ułatwia śledzenie postępu prac.

 3. TeamGantt – narzędzie, które pozwala na tworzenie harmonogramów projektu oraz ułatwia przypisywanie zadań i ustalanie ich priorytetów.

Wnioski

Zarządzanie projektem informatycznym to skomplikowany proces, który wymaga odpowiedniego planowania, wyboru metody zarządzania projektem oraz narzędzi, które w pełni odpowiadają potrzebom danego zespołu. Ważne jest, aby każdy etap projektu był starannie zaplanowany oraz żeby komunikacja z zespołem projektowym była odpowiednio ustrukturyzowana. Dzięki temu będziemy w stanie zrealizować projekt w pełni oraz osiągnąć zamierzone cele.