Pages Navigation Menu

luc 39/89 zrozumieć Polskę. kredyt przez internet bez wychodzenia z domu

Różnice między kredytem, a pożyczką?

Różnice między kredytem, a pożyczką?

Pożyczka i kredyt mają pewne cechy wspólne, ale występują przy tych produktach finansowych również spore różnice. Wiele zależy z jakim kredytem mamy do czynienia. Generalnie kredyt na podstawie definicji jest celowy, czyli środki finansowe o jakie się staramy muszą być przeznaczone na określony cel. Z drugiej strony banki korzystają również z kredytów konsumpcyjnych. Tego rodzaju kredyty nie mają charakteru celowego, czyli uzyskane środki finansowe mogą być przeznaczone na dowolny cel.

 

Wynika to z umożliwienia bankom na podstawie prawa bankowego korzystanie z możliwości jakie dają pożyczki, które działają na podstawie prawa cywilnego. Kredyty bankowe są znacznie bardziej bezpieczne z punktu widzenia banku. Wynika to z możliwości korzystania z zabezpieczeń wierzytelności z jakich nie ma możliwości korzystać inwestor, który udziela pożyczek na podstawie prawa cywilnego. Nawet firmy pożyczkowe nie są w stanie zabezpieczyć pożyczek, tak jak banki. Z tego powody firmy pożyczkowe nie mają możliwości ustalać takiego oprocentowania pożyczek, jak banki kredytów. Przekłada się to na wyższe oprocentowanie, które mają pożyczki w stosunku do kredytów.