Pages Navigation Menu

luc 39/89 zrozumieć Polskę. kredyt przez internet bez wychodzenia z domu

Rękojmia a gwarancja – różnice i prawa konsumenta

Rękojmia a gwarancja – różnice i prawa konsumenta

Rękojmia a gwarancja – różnice i prawa konsumenta

Kiedy kupujemy produkt, zwykle znajduje się on w jednym z dwóch stanów: ma usterki lub jest w stanie nienaruszonym. W takich przypadkach, sprzedawca jest zobowiązany do wypełnienia określonych praw ustawowych. Niezależnie od tego, czy produkt jest wadliwy, czy też nie ma wad, konsument ma prawo do ochrony. W ramach tego artykułu omówimy różnicę między rękojmią a gwarancją oraz prawa konsumenta w obu przypadkach.

 1. Rękojmia a gwarancja – czym są i na czym polegają?

Rękojmia i gwarancja to dwa różne pojęcia, które dotyczą ochrony praw konsumenta.

 • Rękojmia odnosi się do ustawowego prawa konsumenta do reklamacji produktu, który posiada wady fizyczne lub prawne. Zgodnie z prawem, jeśli produkt jest wadliwy, konsument ma prawo do jego naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

 • Gwarancja natomiast to dodatkowe zabezpieczenie, które oferuje producent lub sprzedawca. Jest to dobrowolne zobowiązanie, które wskazuje, że produkt został wykonany zgodnie z określonymi parametrami jakościowymi i działa bezpośrednio z intencją sprzedającego.

 1. Rękojmia – prawa konsumenta

W przypadku, gdy produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, konsument ma prawo do złożenia reklamacji na drodze rękojmi. Oznacza to, że sprzedawca jest zobowiązany do:

 • naprawy wadliwego produktu
 • wymiany wadliwego produktu na nowy, wolny od wad
 • obniżenia ceny produktu lub zwrotu pieniędzy
 • odstąpienia od umowy, jeśli wada jest poważna i nie do naprawienia

Warto pamiętać, że konsument ma 2 lata na zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi.

 1. Gwarancja – prawa konsumenta

Gwarancja, jako udzielana przez producenta, oferuje konsumentowi dodatkowe zabezpieczenie. Konsument ma prawo do:

 • naprawy wadliwego produktu, jeśli dotyczy to usterki objętej gwarancją
 • wymiany wadliwego produktu na nowy, wolny od wad
 • zwrotu pieniędzy, jeśli usterka nie została rozwiązana w sposób poprawny lub jeśli producent odmówił naprawy lub wymiany

W przypadku gwarancji, ważne jest, aby konsument zwrócił uwagę na okres gwarancji, który zwykle wynosi 1-2 lata.

 1. Czym różnią się rękojmia i gwarancja?

Rękojmia i gwarancja są dwoma różnymi pojęciami, które dotyczą ochrony praw konsumenta. Rękojmia jest ustawowym prawem konsumenta, a gwarancja to dobrowolne zabezpieczenie oferowane przez producenta lub sprzedawcę. Rękojmia dotyczy produktów z wadami fizycznymi lub prawnymi, a gwarancja odnosi się do określonej gałęzi produktów, która jest stale monitorowana przez producenta lub sprzedawcę.

 1. Co zrobić, gdy produkt ma wady?

Gdy kupujemy produkt, powinniśmy zwrócić uwagę na jego stan, cechy i działanie. Jeśli produkt ma wadę fizyczną lub prawną, konsument powinien zgłosić reklamację na drodze rękojmi lub skorzystać z gwarancji producenta. W obu przypadkach konsument ma prawo do ochrony swoich praw i oczekuje się, że sprzedawca lub producent podejmie odpowiednie kroki, aby naprawić produkt. Jeśli nie zostanie spełniona rękojmia lub gwarancja, konsument może skorzystać z pomocy instytucji zajmujących się ochroną praw konsumenta.

Podsumowując, rękojmia i gwarancja są obowiązkowymi i dobrowolnymi zabezpieczeniami, które oferują ochronę konsumentom. Kupując produkt, warto zwrócić uwagę na oba zabezpieczenia oraz na okres, w którym są one udzielane. W przypadku wadliwego produktu, konsument ma prawo do skorzystania z rękojmi lub gwarancji i oczekuje się, że producent lub sprzedawca podejmie odpowiednie kroki, aby naprawić produkt. Jeśli nie zostaną spełnione te wymogi, konsument ma prawo do skorzystania z pomocy instytucji zajmujących się ochroną praw konsumenta.