Pages Navigation Menu

luc 39/89 zrozumieć Polskę. kredyt przez internet bez wychodzenia z domu

Pracownicze plany kapitałowe – wpłaty

Pracownicze plany kapitałowe – wpłaty

Jednym z nowo wprowadzonych systemów oszczędnościowych dla pracowników są pracownicze plany kapitałowe – w skrócie PPK. Na początek warto odpowiedzieć sobie na pytanie, pracownicze plany kapitałowe co to takiego jest? Otóż, PPK to system dobrowolny, długoterminowy system oszczędnościowy, którego założeniem jest wypłata oszczędzanych pieniędzy dopiero po przekroczeniu 60 roku życia. Cechą charakterystyczną dla pracowniczych planów kapitałowych jest to, że jak gdyby łączą one w sobie umową pracownika, pracodawcę, a także państwo.

Jak wspomniane było wyżej, system PPK bazuje więc przede wszystkim na “współpracy” między pracodawcą, państwem oraz pracownikiem. Rachunki prowadzone na rzecz PPK wyróżniają cztery główne rodzaje wpłat, które zasilają konta działające na systemie PPK. Wyróżniamy wpłaty podstawowe, które na konto wypływają w każdym kolejnym miesiącu. Konkretna stawka takich wpłat ściśle uzależniona jest od stawki, którą miesięcznie w danej organizacji zarabia jedna z trzech stron umowy, a więc pracownik. Kolejnym typem wpłat są wpłaty dodatkowe, które zasilają rachunek konta z systemu PPK według postanowień stron umowy. Wpłaty te dokładniej mówiąc oznaczają dobrowolne, dodatkowe środki trafiające na konto od jednej z trzech stron umowy. Kolejną ważną wpłatą jest tak zwana wpłata powitalna – ta z kolei oznacza konkretną stawkę wynoszącą 250zł na konta stron umowy osób działających w systemie PPK. Taka wpłata jest jednorazowa i nie może być powtórzona – wykonywana jest wyłącznie w ramach rozpoczęcia współpracy stron. Ostatnim już rodzajem wpłaty są roczne dopłaty, które z reguły dokonywane są przez państwo i organy sprawujące pieczę nad systemem pracowniczych planów kapitałowych. Z reguły są to dopisywane na koniec roku środki, które uczestnikom PPK przydziela bezpośrednio państwo. Zapisane jest, że konkretna wpłata roczna o stawce wynoszącej 240zł w perspektywie roku należy się tym uczestnikom pracowniczych planów kapitałowych, którzy na swoim koncie zdołali zgromadzić konkretną liczbę środków, bezpośrednio uzależnioną od zarobków pracownika.