Pages Navigation Menu

luc 39/89 zrozumieć Polskę. kredyt przez internet bez wychodzenia z domu

Komornik Piekary Śląskie – jakie są prawa i obowiązki komornika

Komornik Piekary Śląskie – jakie są prawa i obowiązki komornika

Komornik – kim jest i jakie ma w Polsce prawa

Komornik to osoba, która na podstawie wyroku sądu ma za zadanie egzekwowanie czyjegoś zadłużenia poprzez zajęcie jego majątku. W Polsce zatrudnienie jako komornik jest rzeczą publiczną, a ich prawa i obowiązki określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo o postępowaniu egzekucyjnym wraz z Kodeksem postępowania cywilnego.

Jednym z komorników działającym na terenie Polski jest Komornik Piekary Śląskie. Zajmuje się on prowadzeniem egzekucji w tym mieście oraz w okolicznych gminach. Jakie obowiązki ma i jakie prawa przysługują mu w wykonywaniu pracy?

Prawa komornika – czego nie może zrobić?

Komornik, mimo że na pierwszy rzut oka może wydawać się osobą mającą wiele władzy, ma pewne ograniczenia w swojej pracy.

Przede wszystkim, nie może naruszać nietykalności osobistej dłużnika ani jego rodziny, a także wejść do pomieszczenia, gdzie przebywa dłużnik bez jego zgody lub zgody osoby mu towarzyszącej.

Dodatkowo, nie może zajmować całości majątku dłużnika – musi pozostawić mu na przykład narzędzia pracy, ubrania osobiste czy zdrowotne przybory higieniczne.

Ograniczenia te stanowią pewnego rodzaju ochronę dłużnika przed nadmiernym upokorzeniem i utratą godności, a także zachowanie minimalnej możliwości do życia oraz pracy.

Obowiązki komornika – co musi zrobić?

Komornik, jak każda osoba wykonująca swoje obowiązki, ma przede wszystkim obowiązek przestrzegania prawa.

W ramach swojego zawodu musi więc zachować bezstronność i uczciwość – nie może działać ani na korzyść dłużnika, ani w jego niekorzyść.

Musisz również postępować zgodnie z wyrokiem sądu i Korzystać z własności zajętej w sposób ekonomiczny i racjonalny, a także w razie potrzeby informować dłużnika oraz inne osoby zainteresowane przebiegiem egzekucji o jej postępach i wynikach.

Jednym z jego kluczowych obowiązków jest prowadzenie protokołu zajęć, w którym zapisuje informacje o zajętych przedmiotach oraz powiadamianie właścicieli egzekwowanego majątku o ich ocenie oraz możliwości odwołania się od postanowień komornika.

Wyrok nakazujący – w jaki sposób działa komornik?

Komornik działa na podstawie wyroku nakazującego. Oznacza to, że musi otrzymać uprawnienia do egzekucji od sądu.

Po otrzymaniu takiego upoważnienia, komornik wysyła dłużnikowi informację na ten temat – w praktyce oznacza to, że zostawia mu wezwanie do zapłaty, wzywając jednocześnie do dobrowolnego zaspokojenia wierzyciela.

W przypadku bezskutecznej próby uzyskania dobrowolnej spłaty, komornik może przejść do egzekucji.

Podsumowanie

Praca komornika to wymagające i odpowiedzialne zadanie, które wymaga od osoby na tym stanowisku zachowania szeregu procedur i reguł. Przestrzeganie prawa oraz zachowanie bezstronności są podstawowymi obowiązkami komornika, ale równolegle musi on zadbać o ochronę godności dłużnika i jego bliskich. Dobrej jakości wykształcenie, przejście specjalistycznych szkoleń oraz umiejętności interpersonalne to kluczowe elementy, które powinny wyróżniać dobrego komornika.