Pages Navigation Menu

luc 39/89 zrozumieć Polskę. kredyt przez internet bez wychodzenia z domu

Jeżeli 10 wypada w poniedziałek to kiedy wypłata będzie na Twoim koncie? Sprawdź!

Jeżeli 10 wypada w poniedziałek to kiedy wypłata będzie na Twoim koncie? Sprawdź!

Jeżeli 10 wypada w poniedziałek, to kiedy wypłata powinna pojawić się na koncie? Takie pytanie zadają sobie pracownicy zawsze na początku miesiąca. Termin wypłaty wynagrodzenia nie jest ustalany tylko i wyłącznie przez pracodawcę. Jest to termin, który bardzo często jest ściśle określony przez Kodeks Pracy, do którego przestrzegania są zobowiązani wszyscy, którzy wchodzą w stosunek pracy. Jak to więc wygląda z wynagrodzeniem? Kiedy można się go spodziewać? Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia.

 Jeżeli 10 wypada w poniedziałek, to kiedy wypłata powinna być na koncie?

Wypłata wynagrodzenia powinna następować z góry i niezwłocznie po rozpoczęciu się kolejnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie wypłaca się najpóźniej do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, za który zostaną przesłane pieniądze pracownikowi.

W związku z tym w Regulaminie pracy powinien pojawić się napis, że wynagrodzenie zostanie wypłacone właśnie w tym terminie. Oznacza to, że jeśli 10 wypada w poniedziałek, pieniądze powinny być na koncie pracownika najpóźniej w tym dniu. Więcej na ten temat można znaleźć w artykule na stronie internetowej: https://www.tribeperk.com/blog/termin-wyplaty-wynagrodzenia/

Czy termin wypłaty wynagrodzenia jest ustalany z góry?

Podczas ustalania wykonywania pracy określonego rodzaju niezbędne jest określenie również wysokości wynagrodzenia i terminu, kiedy będzie ono wypłacane. Oznacza to, że termin wynagrodzenia za pracę, podobnie jak jego wysokość są ustalane z góry i podlegają ścisłym regulacjom. Dlatego podczas sporządzania umowy o pracę należy zwrócić na to szczególną uwagę.

Jeśli w umowie o pracę nie pojawi się zapis dotyczący terminu i wysokości wynagrodzenia, można podejrzewać, że doszło do naruszenia lub złamania przepisów prawa pracy. Wówczas konieczne jest złożenie odpowiedniego zawiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy.

Termin wypłaty wynagrodzenia jest zazwyczaj ustalany jeden dla całej firmy. Ma to ułatwić pracę osób z kadr oraz z księgowości, które zajmują się wypłacaniem wynagrodzenia pracownikom. Jest to również ułatwienie dla pracowników, ponieważ mogą pomiędzy sobą ustalać, czy wynagrodzenie zostało już wypłacone czy może konieczne jest sprawdzenie, co dzieje się z wypłatami w danym miesiącu.

Co zrobić, jeśli w ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia na koncie w dalszym ciągu nie ma pieniędzy?

Prawo Pracy mówi o tym, jakie prawa i obowiązki ma pracownik w związku z wykonywaną przez siebie pracą. Dzięki jasno określonym zasadom każda ze stron stosunku pracy może czuć się bezpiecznie. Dotyczy to również terminu wypłaty wynagrodzenia. Powinno ono wpływać na konto pracownika najpóźniej 10 dnia miesiąca kalendarzowego, za które jest wypłacane. Jednak zdarza się, że pomimo podpisanej umowy oraz wszystkich ustaleń, pieniądze nie trafiają na konto pracownika przed 10 dniem miesiąca kalendarzowego. Co w takiej sytuacji robić?

Najlepszym rozwiązaniem jest zadanie pytania u źródła. Jeśli przelewy zostały wysłane zbyt późno, prawdopodobnie pojawią się na kontach pracowników dopiero kolejnego dnia. W takiej sytuacji pozostaje uzbroić się w cierpliwość i poprosić, żeby w przyszłości przelewy były wysyłane wcześniej. Jeśli sytuacja powtarza się nagminnie, można zgłosić ją do Państwowej Inspekcji Pracy.

Jak można dopilnować terminu wypłaty wynagrodzenia?

Najlepszym sposobem na dopilnowanie terminu wypłaty wynagrodzenia jest jasne określenie go w sporządzanej umowie o pracę. Tym sposobem można mieć pewność, że będzie ona wypłaca w ustalonym terminie.